El CHSES assisteix a la formació “Introducció de la perspectiva de gèneri i igualtat en les entitats esportives“, organitzada per la Direcció General d’Igualtat i el Consell Català de l’Esport.  Al CHSES apostarem sempre per afavorir la igualtat d’oportunitats a l’handbol.